Renovatie en optopping APPARTEMENTSGEBOUW, KORTRIJK
Een appartementsgebouw uit 1936 aan de Leieboorden in Kortrijk voldoet niet meer aan de hedendaagse woon- en energiestandaarden. De prominente gevel die ooit het begin van de binnenstad aankondigde zijn in verval aan het raken.
Ons ontwerp vindt via een aantal minimale planwijzigingen een vernieuwde invulling voor het gebouw. Op het gelijkvloers worden garages gesloopt en vervangen door een kantoor- of handelsruimte die zich uitstrekt van aan de Beheersstraat tot de Havenkaai. Gesloten rolluiken en garagepoorten maken plaats voor een levendige gevel met uitzicht over de Leie. Op de verdieping worden een aantal wanden gesloopt waardoor een grote leefruimte, in de hoek van het pand gelegen, direct grenst aan een nieuwe structuur van terrassen. Op de bovenste verdieping reiken twee duplexen boven de oude dakrand waardoor het historische pand, getooid met een extra verdieping in baksteen, terug prominent zijn plaats opeist in een steeds veranderende stad.
We herinneren het boeiende gesprek met de dienst stedenbouw die ons er op wees dat te veel verbouwingen aan historische gebouwen resulteerden in een strakke nieuwe toevoeging in scherp contrast met het historische gebouw. Deze attitude is exemplarisch voor het denken in contrasten (oud vs. nieuw) terwijl het intellectueel moediger en creatiever zou zijn om via de formele, compositorische en materiële kwaliteiten van het bestaande inspiratie te putten en verder te bouwen in harmonie. (vai - vluchschrift - onvoltooid verleden)
terug naar boven