Veldhuis, opgericht in 2021, heeft ervaring opgebouwd met zowel particuliere  als publieke opdrachtgevers. We realiseren projecten die inspiratie putten uit de rijke Belgische architectuurgeschiedenis en bouwcultuur en koppelen deze aan hedendaagse uitdagingen. Veldhuis zoekt niet naar ‘speciale architectuur’ die zichzelf in de kijker zet. Onze ontwerpen dienen hun gebruikers en accomoderen functies. Ze vormen gepaste verschijningen in de stad, het dorp of het landschap rondom.
​​​
​​​​​​​Veldhuis Architectuur BV
Kolverikstraat 40
8560 Wevelgem

mail@veldhuis.info
+32 (0)56 89 16 96
BTW BE0771 463 665
Sigert Defrancq (vennoot) heeft een grote interesse in het bouwen ‘an sich’. Als ontwerper ontspringen zijn ideeën vanuit meer dan 10 jaar ervaring met bouwtechnische detaillering, werfopvolging en restauratie bij toonaangevende bureaus zoals het Brugse Vierin architecten en het Brusselse noA architecten. Hij is geboeid door het vakmanschap die vervat zit in waardevolle historische gebouwen en zoekt actief naar eigentijdse vertalingen hiervan in nieuwe projecten of transformaties van geklasseerde panden rekening houdende met hedendaagse constructiewijzes en materiaaleigenschappen.
Sigert wenst door zijn rol binnen de adviesraden bouwkundig erfgoed, de organisatie van de Architectuurprijs Kortrijk en het eigen werk met Veldhuis een actieve bijdrage te leveren aan het herbestemmen en heropwaarderen van historische panden. Zo staat onze rijke Belgische bouwcultuur in de kijker en behouden oude gebouwen hun relevantie in de hedendaagse samenleving. ontwerp stappen tot de uiteindelijke oplevering.
Christoph Verberckmoes (vennoot) is een gedreven projectmanager met grote affiniteit voor organisatie en procesbegeleiding. Hij werkte 7 jaar als projectarchitect bij goedefroo+goedefroo architecten, vervoegde het Veldhuis team in 2021 en werd in 2022 vennoot. Tijdens deze periode nam hij de leiding over diverse grootschalige projecten, van sociale woningbouw over KMO-/en industriebouw tot sport- en ontspanningsinfrastructuur, waardoor hij een brede kennis heeft ontwikkeld binnen alle stadia van het bouwproces. Hij houdt de regie van projecten mee in handen en bewaakt de ontwerp intenties op de werf tegenover ingenieurs, aannemers, het team van de opdrachtgever en diverse experten. Hij is een klankbord voor de ontwerpers binnen Veldhuis en streeft naar een vlekkeloos ontwerp- en bouwtraject waarbij elke betrokkene trots is op het eindresultaat.
Sinds januari 2024 is Christoph ondervoorzitter van de Oost-Vlaamse Orde van architecten. Een duidelijk engagement waarmee hij zich inzet om de rol van kwalitatieve en sociaal duurzame architectuur te verdedigen en verankeren binnen een snel evoluerende bouwsector en maatschappij.
MEDEWERKERS
Maxine Vanhoutte staat ons sinds 2022 bij met een passie voor ontwerpend onderzoek en een scherp oog voor de samenhang van materialen in een ruimte. Ze visualiseert ontwerpideeën in boeiende schetsen, 3D modellen en collages. Hierdoor verkrijgen opdrachtgevers inzicht in een ontwerpvoorstel en raken ze geënthousiasmeerd door het ruimtelijke potentieel.
Ze voltooide een opleiding Master in de Interieurarchitectuur en een Master in de Architectuur waardoor ze de ruimte in zijn totaliteit benadert. In de tactiele wereld van design en architectuur spelen materialen en geschikte referenties een grote rol voor haar. Esthetiek naar een hoger niveau tillen en simultaan ook bijdragen aan de functionaliteit van een ruimte is iets wat haar enthousiasme aanwakkert. Ze wenst zich als jonge architecte binnen Veldhuis nog verder te verdiepen in de technische aspecten van het architect zijn en vreugde te vinden tussen creativiteit en realisme.

​​​​​​​
Jasper Caenepeel (vennoot) is bedreven in het vertalen van de wensen van een opdrachtgever in een sterk architecturaal ontwerp. Een competentie die hij ontwikkelde bij het gerenommeerde Londense architectuurbureau Sergison Bates architects waarvoor hij 5 jaar aan de slag was. Daarbij zoekt hij de juiste balans tussen bouwbudget, gepastheid binnen een bestaande context, uitstraling, energiezuinigheid, klimaatbewustheid, compactheid en een logische planopbouw. Het is zijn wens op een respectvolle manier een plek of gebouw te transformeren zodat deze opnieuw een waardevolle rol kunnen spelen binnen onze maatschappij.
Een sterk architectuurontwerp ziet hij daarbij als katalysator voor participatie en inzichten van de opdrachtgevers alsook als fundament om de gesprekken aan te gaan met overheden, ingenieurs, experten en andere belanghebbenden. Hij combineert luisterbereidheid met sterke communicatieve interesse zodoende projecten met verve te verdedigen en op te volgen, dit vanaf de eerste
Aster Mulier, ingenieur-architect
Josephine Lannoije, architect

terug naar boven