Publicatie architectuurmagazine A+284
publicatie jaarboek architectuur vlaanderen n.14 2020​​​​​​​
Een kijkhut voor de (amateur-)ornitholoog, om onopgemerkt en beschut te vogelen in het gezelschap van de meer dan 150 vogelsoorten die de vier seizoenen lang rondtrekken, broeden en zingen. Blokkerdsdijk is een natuurgebied, beheerd door Natuurpunt, met een artificieel karakter. Het is ontstaan door het behoud en onderhoud van een stukje natuur op een ‘vreemde’ plek, samengeperst tussen het Antwerpse Havenlandschap, de Scheldedijk, E34 en het Sint-Anna Bos, iets wat de ontwerpers deed denken aan de enscenering van Engelse tuinen met follies, gekaderde zichten en de gewenste natuurlijke en organische presence. ‘De Hut van Willy’, vernoemd naar de huidige conservator van het natuurdomein, kwam ter vervanging van een oud, weggezakt kijkpunt. De observatiepost bevindt zich aan een uitstulping in de oude dijk, gelegen aan een ondiepe waterplas, omringd door een hoge rietkraag, populierbossen en weiland. Dit bescheiden landmark geeft een zicht op de wijde omgeving, tussen industrie en expresweg.
in samenwerking met  didier de roeck, juri jansen, gilles vanneste en stef verhees

video + fotografie door Evenbeeld

De hut bij het beschut binnenkomen achter de betonwand, nog onbegroeid. 
Onze detaillering & ambacht van de aannemer worden duidelijk bij het binnenkomen.
Dwarsdoorsnede, de structuur van de vloer opgevat als een visgraat.
Boven: eerste verdieping - onder: gelijkvloers 
De door ons uitgetekende schilstructuren. De toren kan prefab voorbereid worden in het atelier.
Schelde, industrie & 2e grootste vogelreservaat van België..
terug naar boven