​​​​​​​fase AFGEWERKT
Een bestaande, verkrotte woning met naastgelegen vlasloods wordt verbouwd door en voor een juffrouw. De opdracht wordt opgedeeld in twee fases, waarbij de eerste fase het verbouwen van de vlasloods omhelst.
De nieuwe woning wordt gebouwd volgens het box in box principe: er wordt een nieuwe isolerende en afwerkende schil in de ruwbouw uit metselwerk geplaatst. 
De blinde raamopeningen worden geopend & gevuld met buitenschrijnwerk. Ook de poortopeningen op voor- en achtergevel worden ingevuld met buitenschrijnwerk. De nieuwe raamopening op de voorgevel doet denken aan een hoger gelegen laadluik. De nieuwe, grote raamopening op de achtergevel lijkt er altijd al geweest te zijn.  
In een eventuele tweede fase kan de woning verder uitgebreid worden verder bouwend op het voorziene circulatieplan. 
De bestaande hoogteverschillen op de verdieping worden behouden. Twee kamers (slaapkamer en badkamer) worden toegevoegd op de verdieping. De toegevoegde kamers zijn ondergeschikt aan de structuur & architecturale wandeling in de woning. Bij het naar boven wandelen kijk je terug in de vide en ga je via een passerelle naar de slaapkamer. In de slaapkamer is er een dressing op het hogere stuk in de ruimte. Naast de slaapkamer is een badkamer voorzien met daartussen de nachthall. Op de passerelle is een bredere zone voorzien als bureel/avondsalon. 
terug naar boven