DORPSKERN VERNIEUWING EN ONTMOETINGSCENTRUM, GULLEGEM
in samenwerking met  DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN EN OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN
STUDIEBURO GEORGE, LABEAU, BUREAU VANDENBOGAERDE, BUREAU DE FONSECA
LAUREAAT OPEN OPROEP VLAAMS BOUWMEESTER
De Heulebeek keert terug als centrale drager in de publieke ruimte. Deze strekt zich uit langs de beide oevers die een groenblauwe corridor in het hart van Gullegem vormen. Een centrum dat zo klimaat robuust, natuur inclusief en aantrekkelijk wordt en integraal toegankelijk voor jong en oud. Het vervangen van verhard oppervlak door goed gekozen beplanting biedt kansen om klimaatadaptatie te combineren met een grotere biodiversiteit. Feestweide en Kerkeput worden zo samen getransformeerd tot een waardevol Heulebeekpark.
De verplaatsing van de beek en het nieuwe bouwvolume van OC De Cerf geven samen identiteit aan alle ruimtes binnen het projectgebied. Het netwerk van trage wegen wordt uitgebreid vanaf het dorsplein via De Boomhut en het diensterf van het OC met de artiesten ingang. De omgeving tussen het OC en De Boomhut krijgt als vierde deelgebied een duidelijk eigen, functionele én kwalitatieve invulling. Het nieuwe bouwvolume nestelt zich in de specifieke dorpse context in met variaties in hoogte, afgeschuinde gevels en licht hellende daken. De zacht rood-oranje geveltint zoekt aansluiting bij de materialen van de omringende gebouwen. Deze keuzes brengen verfrissing én hedendaagse identiteit in het centrum.​​​​​​​
Een centrum waar iedereen zich welkom voelt en graag vertoeft, zorgt voor een gezonde dynamiek op ‘Gullegem platse’. Het nieuwe OC De Cerf richt zich met een fiere facade naar het dorpsplein. De breedte van de voorgevel werd bewust slanker ontworpen dan de gevel van de kerk om deze niet te overstemmen en doorzichten te vrijwaren naar het Heulebeekpark. Een ranke luifel heet bezoekers welkom in het nieuwe dorpshuis. Zitbanken daaronder nodigen uit om even te rusten of een praatje te slaan. Ook als het gebouw zelf gesloten is blijft de luifel een fijne ontmoetingsplek. De publieke circulatie binnen in het OC en de polyvalente zaal zijn direct gekoppeld aan het dorpsplein. Grote glaspartijen vervagen de drempel tussen interieur en exterieur. De zaal kan zich naar wens vlot openen naar of afsluiten van het plein. Voor de aanleg van de publieke ruimte werd gekozen voor een materialenpallet dat past bij de context én inspiratie put uit het rijke vlasverleden van Gullegem.
terug naar boven